Tag Archives: Rashmika Mandanna

Chanda Chanda Song – Anjaniputhraa, Puneeth Rajkumar, Rashmika Mandanna

Chanda Chanda Song Kannada Lyrics ಗಂಡು : ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯೊದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯೊದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಂಥ ಬ್ಯಾಡ ಅವಳು ಮನೆಗ್ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಉಣ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನಕಿಂತ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು… Read More »