Tag Archives: Kannada Songs Links

Ide Naadu Ide Bhashe Song Lyrics – Thirugu Baana Movie

Ide Nadu Ide Bhaashe Song Lyrics in Kannada ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೀಮೆ, ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು, ಕಲ್ಲಲಿ ಕಲೆಯನು ಕಂಡ, ಬೇಲೂರು ಶಿಲ್ಪದ ಬೀಡು ಬಸವೇಶ್ವರ, ರನ್ನ-ಪಂಪರ ಸವಿ ವಾಣಿಯ ನಾಡು ಚಾಮುಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ, ಗೊಮಟೆಷ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲಿ, ಶ್ರಿಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ವೀಣೆ, ರಸ ತುಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನಿಸಿದ ಈ… Read More »

Neenondu Ashcharya Song Lyrics – Gultoo Movie

Neenondu Song Lyrics in Kannada ನೀನೋಂದ ಆಶ್ಚಾರ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ನಾ ನಂಬಲಾ ಮೆಚ್ಯುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಅತು ಹ್ಯಾಂಬಲಾ ಅಪಹರಿಸುವಾ ಚೆಲುವು ಗರಿ ಗೆಡಿರೈಡ್ ಎಡ್ಯುರ್ ತಡವರಸುವಾ ತುಟಿ ಮಾಥೆ ಬೆರೆ ಮಾಯ್ ಮರೇಸುಥ ಥನುವು ಶ್ರುತಿ ಪುಲುಕೈಡ್ ಉಸೈರ್ ಚದಾ ಪಡುಸುವಾ ಮನಾಡ ಪಾಡೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಡೆರೆ ನೀ ಹೆಜ್ ಉಲಿಯಾಲಿ ನಾ ಹೆಜ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ಬೆಕೆನು ನೋಡಿನ್ ದೋರ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಮುಖಾ ನೀನು ಬೇಕು ಒಂಡೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಎಂಟಾ ಈ ಶಾಪಾ ನೀಗಲು… Read More »

Maretu Hoyite Song Lyrics – Amar Movie

Maretu Hoyite Song Lyrics in Kannada ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ, ಬರವಿದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ನಾ ಸಾವಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ರಾತ್ರೀಲಿ ನಾವು ಆಡಿದ ಮಾತು ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ನಡೆದಂತ ಹಾದಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀ ನೋಡೆಯಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಚಾಚೆಯ… ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ, ಬರವಿದೆ… Read More »