Tag Archives: Garbadhi

Garbadhi Lyrics Video Song – KGF Kannada Movie

Garbadhi Song Kannada Lyrics ಗರ್ಭದಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ ಊರಲಿ ನಡೆಯುತಿರೆ ಥೇರಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಅಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಬಂತೆನಿಸಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತಾಗ ನಿನ್ನ ಸೆರಗೇ ಕಾವಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಯ ನಾ ಮುಗಿಯೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನುಸಿರೆ ಆರತಿ ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ ನೆರೆ ಬಂದ ಊರಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂಕರ ಕಂಡ ಕನಸೆ ಕಣ್ಣ ಹಂಗಿಸಿದೆ ನೆತ್ತರ ಹರಿದರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಾದ ಭಯವ ನೀಗುವ… Read More »