Endhira Logathu Sundariye Video Lyrical Song – 2.0 Movie

Endhira Logathu Sundariye is Song from a science fiction Movie 2.0 Directed by S. Shankar Lyrics by Madhan Karky Singers are Sid Sriram, Shashaa Tirupati and Music by A R Rahman. Below you can find the lyrics of Endhira Logathu Sundariye Song.

Endhira Logathu Sundariye Lyrics.

ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
ಎಂದಿರ್ ಲಾತತು ಸುಂದರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಎಂಜಿನ್-ಆಯಿ ಆಲಿ ಕೋಂಜುರಿಯೆ.
ಹೇ. ಮಿನ್ಸಾರ ಸಂಸಾರಮ್.
ನನಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ
ನೀವು ಸರಿಯೇ?
ಪುತಮ್ ಪುದು ಜಾವಾ ರೋಜಾ
ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿರುವಿರಾ?
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಊಟಿ ವಿಠಟ್ಟಾ.
ಹೇ. ವಾಕರ್-ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
ಎಂದಿರ್ ಲಾತತು ಸುಂದರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಎಂಜಿನ್-ಆಯಿ ಆಲಿ ಕೋಂಜುರಿಯೆ.
ಹೇ. ಮಿನ್ಸಾರ ಸಂಸಾರಮ್.
ಎನ್ ಸಂವೇದಕವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಇಲ್ಲ
ಕೆಳಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನ ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ
ನರಕೋಶವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಪರಿಹರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ
ರಜನಿ ನೀ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ
ಇಂದ್ರ ಉರ್ಗುಗಿ ಓಡ್ರಾಯಿ ಆವಂ ವಾ.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ಮೆಗಾ ಓ ಮೈ ನೀ ಥಾನ್ ಇನಿ
ಶೂನ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಅನಂತಕ್ಕೆ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಎಂದಿರ್ ಲಾತತು ಸುಂದರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಎಂಜಿನ್-ಆಯಿ ಆಲಿ ಕೋಂಜುರಿಯೆ.
ಹೇ. ಮಿನ್ಸಾರ ಸಂಸಾರಮ್.
ನನಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ
ನೀವು ಸರಿಯೇ?
ಪುತಮ್ ಪುದು ದಾಬಾ ರೋಜಾ
ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿರುವಿರಾ?
ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡ್ಯೂಡ್
ಊಟಿ ವಿಠಟ್ಟಾ.
ಹೇ. ವಾಕರ್-ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನೀನು ಯುಯೆರ್ ಬ್ಯಾಟೇರಿಯಾ
ತುರಿಯಮ್ ಕುರಯ್ಯಥೆ.
Click Here to watch 2.0 Full Movie Online

Also, Read about :


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *