Jeeva Sakhi Song Lyrics – Tagaru Movie

By | May 29, 2019

Jeeva Sakhi Song Lyrics

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya Soori. Jeeva Sakhi Song Lyrics from this Shiva Rajkumar, Devaraj, Dhananjay, Vasishta N. Simha, Manvitha, Bhavana starrer Tagaru movie, is composed by the music director Charan Raj. V. Nagendra Prasad has provided the Lyrics for this song: Tagaru Banthu Tagaru, while Anthony Daasan has provided the voice.

 

Jeeva Sakhi Song Lyrics in Kannada

ಜೀವ ಸಖಿ ..
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ಹಾಯುವ ದೀಪಕ್ಕು ಗಯಾವೆ
ಕಣ್ಣಲೇ ನಿಂತಿರು ಜೀವೇವ್
ಬಾನಿನಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಚೂರಿ
ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಾಮಗರಿ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

In case if you missed watching Taguru movie in the theatre, and you are willing to watch the Tagaru movie online, it’s streaming on Hotstar. If you’re a geek guy and you’d like to know more about Hotstar, BuyGadget has a great article on the best streaming services where they have listed about Hotstar and other video streaming platforms.

Click here for the details of