Sundara Adachane Lyrical Video Song – Chanaksha Movie

By | March 25, 2019

Sundara Adachane is the most popular romantic song of the Kannada Movie Chanaksha. Whereas, this Song is the hit romantic song this movie. Also, Singer of this song is Abhimann Roy, Sruthy Sasidharan, music given by Abhimann Roy and lyrics by Roshan Roy D‘souza. Below you can find the lyrics of Sundara Adachane Song.

 

Also, Check:

Sundara Adachane Song Kannada Lyrics

ಸುಂದರಾ ಆದಾಚೇನ್ ಆಗ್ಗಡೆ ಎಡಿಲಿ
ನೆನ್ನೆಡ್ ಡೊರೈಡ್ ನಾ ಯಾರಿಜೆ ಹೆಲಿಲಿ
ಎಂಥಾ ಸಂಭಾವಾ ಎಂಥಾ ಅನುಭ
ಇಡು ಪ್ರೀತಿಯಯಾಳ ಮೆಲೆ ಮೂಡುವಂತ ಭವ
ಇನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಟೆ ನೀನು
ಎರಾದಲ್ಲಾ ಒಂದೆ ಜೀವಾ

ಸುಂದರ ಹುದುಗಾನ ಸೊಲಿಶೋ ಕಂಗಲು
ನೀನು ಜೋಟೆ ಇಡ್ಡರ್
ದಿನವು ಬೆಲೆಂಗುಲು
ನೀನು ಅಪಾರೋಪಾಡಾ ಶ್ರುಶ್ತಿಯು
ನಿನಜ್ ನನ್ನಡೆ ದುರುಷ್ತಿಯು
ನಿನ್ನಾ ಕೆನ್ನೆ ಮೆಲೆ ಮೂಡುವಾ ನಾಗುವಲ್ಲಿ
ಮಾನೆ ಮಾದಿ ಹಯಾಗಿ ಇರುವ್ ನಾನು

Click here to Watch Chanaksha Full Movie online

ಸುಂದರಾ ಆದಾಚೇನ್ ಆಗ್ಗಡೆ ಎಡಿಲಿ
ನೆನ್ನೆಡ್ ಡೊರೈಡ್ ನಾ ಯಾರಿಜೆ ಹೆಲಿಲಿ

ಸುಂದರ ಥಪ್ಪೀಗ ನೀಡು ನೀ ಆಪಿಗೆ
ಹಾಕುವ್ ಈಗಲೆ ಮುತ್ತಿನಾ ಮುಟ್ಟಿಗೆ
ನಿನ್ನಾ ಆಗಾಮನವಾಡಾ ದಿನಾ
ಇನು ಪಾರಿಪೋರ್ನ ಈ ಜೀವಾ
ಎರಾಡು ಜೀವಾ ಕು ಒಂಡೆ ಹಾಲಿಕೆ
ಕೋನ್ ಉಸುರು ಇರೋ ವರೇಗು ಇರುವಂತಾ ಪ್ರೀತಿ ನಾಮಾಡು

ಸುಂದರಾ ಆದಾಚೇನ್ ಆಗ್ಗಡೆ ಎಡಿಲಿ
ನೆನ್ನೆಡ್ ಡೊರೈಡ್ ನಾ ಯಾರಿಜೆ ಹೆಲಿಲಿ
ಎಂಥಾ ಸಂಭಾವಾ ಎಂಥಾ ಅನುಭ
ಇಡು ಪ್ರೆತಿ ಯಾದ ಮೇಲ್ ಮೂಡುವಂತ ಭವ
ಇನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಟೆ ನೀನು
ಎರಾದಲ್ಲಾ ಒಂದೆ ಜೀವಾ

Also, Read about:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *