Tick Tick Tick Video Song | The Villain | ShivarajKumar, Sudeepa, Prem, Arjun Janya

By | February 28, 2019

Tick Tick Tick lyrics from The Villain. Tick Tick Tick song lyrics are written by Prem, the music is composed by Arjun Janya and the song is sung by Kailash Kher, Prem, Vijay Prakash. Tick Tick Tick song is released by the record label Anand Audio which is picturized on Shivarajkumar, Sudeep.

Tick Tick Tick Song Kannada Lyrics

ನಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಮ
ವಯಲೆಂಟ್ ಆದ್ನೋ
ರಾವಣ ರಾವಣ ರಾವಣ

ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು
ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಂಚನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚ ಕಣಣ್ಣೊ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ರಾವಣ…. ರಾವಣ…..

ಧಗ ಧಗ ಧಗ ಧಗ
ರಾಜರ ಹಿರಿ ಮಗ
ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣ
ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ

ತಗ ತಗ ತಗ ತಗ
ಮಚ್ಚೆತ್ತು ಬೀಳುವಾಗ
ಕೈ ಕಾಲು ಲ್ಯಾಪ್ಸು
ಶಿವ ಶಂಕರ
ಅಯ್ಯೊ ಶಂಕರ

ಮಚ್ಚಿಡ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನೀನು
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಾರೊ
ಹೆ ಮಚ್ಚಿಡ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನೀನು
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಾರೊ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರು ಬಚ್ಚ ಕಣಣ್ಣ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ರಾಜರ ರಾಜಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜಾನೆ
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಬಾರೊ ರಾಕ್ಷಸನೆ
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಬಾರೊ
ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ
ಎಲ್ರು ಒಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ಓಹ್ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು
ನಾನನ್ನೋದ್ ಮೊದ್ಲು ಬಿಡು
ನಾವು ಅಂತ ಬಾಳೋದ್ ಕಲಿ
ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು
ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡು
ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ
ಶಂಕರ ಅಯ್ಯೋ ಶಂಕರ

ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೊವ್ರೆಲ್ಲ
ನಂಬರ್ ೧. ಅಂತಾರೊ
ಅವ್ರವ್ರೆ ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡ್
ಬಿರುದು ಇಟ್ಕಂಡ್ ನಿಂತವ್ರೊ
ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಗಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಣ್ಣ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

Tick Tick Tick Song English Lyrics

Naan Silent Agidre Raama Violant Aadno
Raavana Raavana Raavana
Anna Nanna Ooru
Anna Nanna Hesaru
Anna Naanu Kenchanahalli Kencha Kananno

If You Come Today I Am So Happy
If You Come Tomorrow I Am Too Bad

You Pick The Time

Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick
Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick

Raavanaaaa Raavanaaa

Daga Daga Daga Daga
Raajara Hiri Maga
Bitta Nodu Moorane Kanna
Shankara Shiva Shankara

Taga Taga Taga Taga
Machchettu Beeluvaaga
Kai Kaalu Lapsu
Shiva Shankara Ayyo Shankara

Machchididu Ninthre Neenu
Huchchedduu Kunithaaro
Heyy Machchididu Ninthre Neenu
Huchchedduu Kunithaaro
Ninna Munde Elru Bachcha Kanannna

If You Come Today I Am So Happy
If You Come Tomorrow I Am Too Bad

You Pick The Time

Click here to know where to Watch The Villain Movie Online

Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick |2|

Raajara Raajane Rakshasara Raajane
Raajadi Raaja Baaro Rakshasane
Raajadi Raaja Baaro

Heli Heli Helrappa
Elru Ottge Helrappa

Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick
Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick

Oh Bidu Bidu Bidu Bidu
Naan Annod Modlu Bidu
Naavu Antha Baalod Kali
Shankara Shiva Shankara

Kodu Kodu Kodu Kodu
Kailaadashtu Daana Kodu
Swarga Naraka Ella Ille
Shankara Ayyo Shankara

Nin Monne Bandavrella Number One Antharo
Avravarey Sangha Kattkondu Birudu Ittkand Ninthavro
Ningey Numbergaley Lekka Illanna

If You Come Today Ha Ha Ha I Am So Happy
If You Come Tomorrow No No No I Am Too Bad

You Pick The Time

Tick Tick Tick Tick Hey Tick Tick Tick Tick |2|

Also, Read about:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *